Bacon Sözleri

”Bizim bilgimiz, başkalarına yüksekten bakacağımız bir kale değil, ulusal varlığımızı koruyacak bir zırh, yaşama güzellik verecek zengin bir hazine olmalıdır.”

”Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.”

”Kurnaz insanlar okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar, akıllı insanlar ise ondan yararlanırlar.”

”Ölüm kalım kararı verirken yargıçlar, yasaların elverdiği ölçüde taşyürekli davranmamayı, işlenen suça sert, sanığa da acıyan bir gözle bakmamayı unutmamalıdırlar.”

Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini belirtir, kusurunu gizler.
”Övülme, tahta kaplamaların hem parlamasını sağlayan, hem de ömrünü uzatan cilaya benzer.”

”Bir kimsenin budalalığı başka birinin işine yarar.”

”Bilgi de tek başına bir güçtür.”

”Mademki alışkanlıklar,hayatımızın en ileri gelen hakimleridir, öyle ise ne yapıp yapıp iyi birini edinmeye çalışmalıyız.”

”Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.”

”Şöhret pazara benzer, orada çok kalırsanız fiyatlar düşer.”

”Servetin batırdığı insan sayısı kurtardığından çok fazladır.”

Reklamlar