Aristotales Sözleri

Aristotales Sözleri

”Arkadaş nedir? İki bedeni mesken tutan tek bir ruh.”

”Kimse korktuğu insanı sevmez.”

”Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.”

”İşler iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar, yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz sayılırlar.”

”İradene hakim ol, fakat vicdanına esir ol.”

”Sevmek acı çekmektir, sevmemekse ölmek..”

”Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.”

”Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.”

”İnsanları iyi yapan yasalardır.”

”Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.”

”Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.”

”Güzellik Allah’ın ihsanıdır.”

”Fakirlik ihtilallerin ve suçların anasıdır.”

”Faziletsiz saadet olmaz.”

”Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.”

”İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.”

”Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.”

Reklamlar