Anderson Sözleri

Anderson Sözleri

”Sevmek acı çekmektir, sevmemekse ölmek..”

”Hayatını birkişiye adayan insanlar er ya da gaç karşılıgını alırlar.”

”İşler iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar, yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz sayılırlar.”

”Kişi kendi kusurlarını söylemekten hoşlanmaz, bu işi başkaları gereği kadar yapar zaten.”

”Ateşe yakın olan yanmaz lakin terler.”

Reklamlar